we hebben pannekoeken gemaakt.
en…ge…smolten,oeps gesmulen.
heerlijk!echt